نویسنده = سید مصطفی طیبی ثانی
ارائه مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست ورزشی در راستای توسعه پایدار

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1074-1086

10.22034/jgeoq.2022.306022.3314

سید فرزاد میر حسینی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ حیدر لطفی؛ افسانه روحانی


پایش زیست محیطی و ارزیابی آلاینده‌ها در کفپوش‌های ورزشی (مطالعه موردی: کفپوش پلی‌اورتان)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1197-1214

محمد حسین پور؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل؛ هومن بهمن‌پور


تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 679-693

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد