کلیدواژه‌ها = مبلمان شهری
بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری (مطالعه موردی: محلة جلفا اصفهان)

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 115-128

مجید گودرزی؛ فاطمه نیکوبین بروجنی؛ مریم ملایی