کلیدواژه‌ها = بهسازی
نقش مدیریت شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد: شهر سراوان)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 715-728

مجید نعمت اللهی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


تبیین رویکرد تاثیرات اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله اتابک تهران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 181-198

بهزاد کاکاوند؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ اردوان بهزاد


مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 165-182

هلاکو گردانی؛ کرامت الله زیاری؛ حسین دهقانپور