کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI)

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 345-361

مژده خجو؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 43-55

محمد علیزاده؛ محمد رحیمی؛ ریحانه ‌ نیک‌بخت؛ مهسا صدیق بازکیاگوراب