کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های روستایی
ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایذه-بخش دهدز)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 297-311

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی