کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی شهری
بررسی جغرافیای اجتماعی زنان در سروده های پروین اعتصامی و دکترین جبران مضاعف آلفردآدلر

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 645-663

فریبا صادقی پهناب مجله؛ ناهید اکبری؛ سوزان جهانبان


عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 748-761

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی