کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 321-334

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ زهره اسدپور


2. بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 139-155

مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد


3. تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 457-473

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


4. ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش


6. نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، بهار 1394، صفحه 137-149

حسین مجتبی‌زاده خانقاهی؛ زیور آزادی