نویسنده = علیرضا استعلاجی
قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 211-219

یوسف موسایی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی


ارزیابی نقش آژانس‌های توریستی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 22، خرداد 1395، صفحه 185-197

اکرم حسین زاده؛ داوود حسن آبادی؛ علیرضا استعلاجی


قابلیت‌های گردشگری ایران با تاکید بر اکوتوریسم و جغرافیای سلامت

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 109-120

علیرضا استعلاجی؛ رقیه نورانی