کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهر ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 19-40

محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ وحید بارانی پسیان؛ عادل خانی


سطح بندی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر برخورداری از خدمات صنعت گردشگری شهری

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 107-120

محمود اکبری؛ رضا التیامی نیا؛ فیض اله جوزاریان


تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی(مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 343-357

سمانه عزیزی دانالو؛ حسین مجتبی زاده خانقانی


شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 247-262

عطا غفاری گیلانده؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ حسین نظم فر؛ علیرضا محمدی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی


توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 145-158

عامر نیک پور؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبارنشلی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی