کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب شهری
تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و سنجش اثر آن در کارایی و اثربخشی مدیریت محلی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.335887.3632

شیماء فدوی نیا؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 171-184

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی؛ فرهاد جوان


تحلیل تأثیر عوامل محدود‌کننده و تسهیل‌کننده بر حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: شهر جدید فولادشهر)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 269-281

ایرج خسروی حاجی وند؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 63-78

محسن نجارزاده؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی