نویسنده = پرویز سعیدی
طراحی و تبیین مدل بازاریابی حسی در تصمیم‌گیری خرید مشتریان در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

شکوفا کبیری؛ حسین وظیفه دوست؛ پرویز سعیدی؛ عبدالعزیز پقه


طراحی و تبیین الگوی بازاریابی کسب وکارهای خانگی محور روستایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد: مورد مطالعه صنایع دستی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 333-348

صادق ولی نژاد؛ ابراهیم عباسی؛ پرویز سعیدی؛ محمود رضا مستقیمی


نقش تجارت الکترونیک در توسعه فرصت‌های کارافرینی بخش گردشگری شهری و روستایی ایران

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 573-596

مصطفی حمیدی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ محمد شریف شریف زاده


طراحی الگویی بومی برای موفقیت کسب و کار با توجه به ویژگی های روانشناختی مناطق جغرافیایی ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 675-699

احمد جعفری؛ مجید نصیری؛ سید محمد رضا حسینی؛ پرویز سعیدی