کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 507-527

10.22034/jgeoq.2022.227364.2439

احسان یزدانی؛ سید محمود هاشمی؛ عبدالله نعامی


نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 211-224

10.22034/jgeoq.2021.136679

سید ابوالفضل موسوی؛ مریم یارمحمدی توسکی؛ ژیلا مشهدی میغانی


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی