کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 34
1. مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


3. تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد

دوره 10، 1-2، زمستان 1398، صفحه 679-693

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد


4. ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 10، 1-1، زمستان 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی


6. تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 639-654

فهیمه خواجه نبی؛ محمدرضا زندمقدم؛ زینب کرکه آبادی


7. سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 555-568

مجید کریم زاده؛ بهزاد کریم زاده


8. تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 845-862

ایمان چقاجردی؛ شیرین نظریان؛ لعیا جلیلیان


9. نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


10. مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 533-545

فرشته فتح اللهی؛ علیرضا استعلاجی


11. دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 561-582

شیدا مرتضایی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی


12. ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 747-770

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده


13. مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 97-111

حکمت اله دسترنج؛ مهدی کاظمی؛ باقر کرد؛ امین کمالیان؛ سیدعلیقلی روشن


14. نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 319-331

مهدی پاشازاده؛ حسین نظم فر؛ بختیار عزت پناه


15. برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش


16. نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 159-180

مهرداد متانی؛ فاطمه اکبریان؛ سیده نسرین تقی زاده شیاده


17. شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 7-29

سید محمد باقر جعفری؛ محمد غفاری؛ احمد عباسی


18. ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 267-279

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت


20. اولویت‌سنجی مناطق مستعد اکوتوریسم با استفاده از مدل Buckley در GIS (نمونه موردی: شهرستان بهمئی)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 265-276

حجت اله پاشاپور؛ ابوذر مرادی؛ فریبرز احمدی دهکا


22. توانمندی های محیط طبیعی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 361-345

مسعود تقوایی؛ محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش