کلیدواژه‌ها = محله
ارزیابی مؤلفه‌های اصالت در بافت تاریخی محله شیخ‌هادی شهر تهران

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 723-741

10.22034/jgeoq.2021.141880

سمانه دوستی؛ زهره داودپور؛ لیلا زارع


تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 171-184

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی؛ فرهاد جوان


نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 77-94

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ نوبخت سبحانی