کلیدواژه‌ها = مکانیابی
بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی حوزه مناسب بوم گردشگری شهر لواسان کوچک

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1111-1124

امیرحسین شکری؛ آرش وحید؛ اسماعیل شیعه


مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 533-545

فرشته فتح اللهی؛ علیرضا استعلاجی


تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 43-51

مجید کریم پور ریحان؛ مطهره علیزاده؛ صادق کمالیان