کلیدواژه‌ها = AHP
مکان یابی محل دفن پسماندهای غیر خطرناک شهر میبد بااستفاده از مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.298892.3237

محمدصادق طالبی؛ محمود سازگاری اردکانی


تحلیل پایداری مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ترکیبی AHPوFUZZEY

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 477-488

هوشنگ سرور؛ سولماز سرباز گلی


ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 237-246

حسین کلانتری خلیل آباد؛ طیبه قائمی راد


تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 129-140

لیلا جلال آبادی؛ فاطمه کریمیان پور؛ حسین سادین؛ افسانه صدری فرد


مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر)

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 243-255

هادی تاریقلیزاده؛ حسن حسینی امینی؛ اسماعیل جباری


تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان)

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 53-67

صادق بشارتی فر؛ اسماعیل قادری؛ زهرا پیشگاهی فرد