کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
1. تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران)

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 521-538

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


5. تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 363-379

حسین نظم فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ فرزانه سادات حسینی جنبذی


6. بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 411-426

رضا درویشی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس‌الدینی


7. اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 221-235

سیدحسن کابلی؛ پیمان اکبرزاده؛ محمد نجارزاده


8. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-121

فرشته بابااوغلی؛ میرسعید موسوی؛ علیرضا سلطانی


9. تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-301

سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی


11. تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 266-253

حسین موسی زاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسام خاتمی؛ امید تبریزی


12. ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد


17. تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 321-330

افسانه صدری فرد؛ لیلا جلال آبادی؛ فاطمه کریمیان پور؛ ستایش زینی


19. تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان)

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 53-67

صادق بشارتی فر؛ اسماعیل قادری؛ زهرا پیشگاهی فرد


20. ارزیابی اثرات توسعه با تأکید بر ارزیابی زیست‌محیطی: آموزه‌هایی از مبانی و مفاهیم

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 137-159

کورش رضایی‌مقدم؛ غلامحسین کرمی