کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 55
1. اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری درتوسعه پایدار گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

محمدعلی الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ الهام واحدی اشرفی


2. مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار بافت‌های شهری؛ مطالعه موردی شهر خرم دره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

علی سهندی؛ مجید شمس؛ علیرضا سلیمانی


3. جایگاه اقتصادی مناطق شهری و تاثیر آن بر ابعاد پایداری (مورد مطالعه شهر چابهار)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 489-504

حسین کیخایی؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


4. تاثیر بازاریابی رابطه‌ای بر توسعه پایدار فضای مشارکت اقتصادی در میان مشتریان بانک‌های تجاری شهر اراک

دوره 11، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 537-552

علیرضا فرشیدپور؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ رسول ثانوی فرد؛ وحید شرفی


5. نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست

دوره 11، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 315-332

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


8. ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 2، بهار 1400، صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


9. ارزیابی موانع و چالش های شکل گیری شاخص های شهر سبز در نواحی منطقه 13 کلان شهر تهران

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 45-61

ابوالفضل نوری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری


10. تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه :جزیره کیش)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 187-201

مسعود جلالیان؛ محمد شریف ملک زاده؛ وحید رضا میرابی


11. تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای توسعه یافته

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 653-674

علیرضا خانی اوشانی؛ ناصر اقبالی؛ پروانه زیویار؛ حمید رضا جودکی


18. بازآفرینی اجتماعی بافت‌ تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان)

دوره 10، 3-2، تابستان 1399، صفحه 947-960

محسن احد نژاد؛ محمد تقی حیدری؛ سعید محرمی


21. تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی خراسان رضوی (رویکرد کیفی)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 215-237

حسین رحمانی؛ محمد حامی؛ مرتضی دوستی


24. ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 10، 1-1، زمستان 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی