کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 40
10. ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 10، 1-1، زمستان 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی


11. چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 195-213

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


12. تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 639-654

فهیمه خواجه نبی؛ محمدرضا زندمقدم؛ زینب کرکه آبادی


13. تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 613-637

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


14. نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


15. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 569-586

کرامت اله زیاری؛ احمد حاتمی؛ سحر مصباحی؛ حسن عاشوری


16. بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 321-334

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ زهره اسدپور


17. اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد (

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 495-507

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ مصطفی شاهینی فر؛ دنیا معیری


19. تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 521-538

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


22. تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 363-379

حسین نظم فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ فرزانه سادات حسینی جنبذی


23. اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 221-235

سیدحسن کابلی؛ پیمان اکبرزاده؛ محمد نجارزاده


24. بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 411-426

رضا درویشی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس‌الدینی


25. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 111-121

فرشته بابااوغلی؛ میرسعید موسوی؛ علیرضا سلطانی