کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
توسعه پایدار مبتنی بر فرایند مدلسازی جهت شناسایی و تعیین ساختار زنجیره تامین پروژه های ساختمانی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای ( مطالعه موردی: شهر قشم در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

مهیار امین فرقانی؛ سهیل دادخواه؛ محسن دادرس


بررسی انرژی نهفته در ساختمان مبتنی بر توسعه پایدار در اقلیم شهر تهران

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 470-483

10.22034/jgeoq.2022.328979.3562

آرین مظفری نژاد؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ریما فیاض


تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


جایگاه اقتصادی مناطق شهری و تاثیر آن بر ابعاد پایداری (مورد مطالعه شهر چابهار)

دوره 11، شماره 4، مهر 1400، صفحه 489-504

10.22034/jgeoq.2021.136738

حسین کیخایی؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


تاثیر بازاریابی رابطه‌ای بر توسعه پایدار فضای مشارکت اقتصادی در میان مشتریان بانک‌های تجاری شهر اراک

دوره 11، شماره 4، مهر 1400، صفحه 537-552

10.22034/jgeoq.2021.135705

علیرضا فرشیدپور؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ رسول ثانوی فرد؛ وحید شرفی


نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 315-332

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


ارزیابی موانع و چالش های شکل گیری شاخص های شهر سبز در نواحی منطقه 13 کلان شهر تهران

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 45-61

ابوالفضل نوری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری


تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه :جزیره کیش)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 187-201

مسعود جلالیان؛ محمد شریف ملک زاده؛ وحید رضا میرابی


تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای توسعه یافته

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 653-674

علیرضا خانی اوشانی؛ ناصر اقبالی؛ پروانه زیویار؛ حمید رضا جودکی