کلیدواژه‌ها = زلزله
سنجش تاب آوری کالبدی شهر قزوین در برابر زلزله با رویکرد ساختگاه طبیعی شهر

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 91-114

جواد پورشریفی؛ منوچهر طبیبیان؛ محمد مسعود؛ شیرین طغیانی


راهبردهای مدیریت ریسک شهری کلانشهر تبریز با رویکرد آسیب پذیری در زلزله

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 435-450

حسن نوروزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولیزاده


طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 1-22

نیلوفر آزادی؛ سید محمد علی میر حسینی؛ احمد ترکفر