کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 17
2. عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

دوره 10، 1-1، زمستان 1398، صفحه 298-311

عباس جعفری نیا


6. برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش


10. تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 7-20

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حجت رضایی


11. بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی پایدار روستا در شهرستان نکاء

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 117-128

محمود مهدوی؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج


12. واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 169-185

عیسی خواجوند احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


15. کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 311-324

هما حبیبیان؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری


17. ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 201-210

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی