کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 16
1. چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 195-213

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


5. تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 457-473

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


6. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


7. آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 747-766

محمد سهرابی؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی


10. تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 141-159

زهرا حاجی لو؛ عباس ارغان؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ رحمت الله فرهودی


13. تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 133-151

زهرا حاجی لو؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ عباس ارغان؛ رحمت الله فرهودی


14. تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 357-376

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فر


15. بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 149-165

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی؛ رحیم غلامحسینی


16. تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 223-248

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد