کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تحلیل راهبردی مدیریت مطلوب روستایی و کارآفرینی بر مبنای اقتصاد گردشگری روستای میقان

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 568-584

علی اکبری؛ عباس یعقوب نژاد؛ فرناز سعیدی نیا؛ امیرحسین فتاحی


ارزیابی نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی روستایی، مطالعه موردی: روستاهای واقع در محور ارتباطی زنجان-آببر

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 167-183

جمشید عینالی؛ بهروز محمدی یگانه؛ حسن قاسملو؛ اعظم بیگدلی


تبیین اثرات گردشگری در توسعه کسب و کارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 459-488

ابراهیم فتحی نیا؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ جهانگیر یداللهی فارسی


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان چهارفریضه شهرستان بندرانزلی)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 275-288

محمدرضا کاظمی؛ رفعت شهماری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستاهای مناطق کویری شهرستان گرمسار

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 313-333

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی


مدیریت و برنامه‌ریزی مجتمع‌های گردشگری روستایی در راستای آمایش روستایی؛ مطالعه موردی روستاهای استان کردستان

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 789-808

زین‌العابدین کرمی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ اکبر عباسیان؛ شهرزاد لطفی؛ مصیب عباسی


تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی روستاها با رویکرد آمایش محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آمل- استان مازندران)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 924-939

مریم گازا؛ نصراله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ محمدرضا افشاری آزاد


بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 321-334

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ زهره اسدپور


نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 299-312

عیسی پوررمضان؛ سودابه هاشمی زهی؛ فرهاد جوان؛ نازنین نعیم آبادی


سنجش و ارزیابی فرآیند پایداری در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: شهرستان عجب‌شیر- محور توریستی قلعه چایی

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 93-112

وکیل حیدری ساربان؛ علی مجنونی توتاخانه؛ صغری نیرومند شیشوان