کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 41-56

هما طاهری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی


نقش توسعه شهری در کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ منطقه۲۲ تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 775-800

مجید کاشانی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر


تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 43-58

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 847-863

علی رستمی فر؛ قاسم محمدی؛ نجادعلی الماسی؛ یداله دادگر


نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 193-205

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادر قلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی