کلیدواژه‌ها = ایران
تدوین چارچوب نظری بازآفرینی پایدار در کیفیت بخشی فضاهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سلدا نظری؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبدالله زاده طرف


تبیین چارچوب مفهومی مدیریت امنیت غذایی در ایران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

رضا اسکندری؛ مهربان هادی پیکانی؛ اکبر اعتباریان


جایگاه گروه‌ های قومی در قانون اساسی مشروطه و تاثیر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران درآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمد قاسم پور؛ محمد علی علیزاده؛ یوسف متولی حقیقی


نقش جغرافیای مرزی غرب ایران و عثمانی در عصر ناصری در مناسبات دو کشور

دوره 12، شماره 4، مهر 1401، صفحه 674-687

10.22034/jgeoq.2022.307407.3335

بهرام افراسیابی زین آباد؛ منیره کاظمی راشد؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


تحلیل روند دوره های بارشی ایران و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط

دوره 12، شماره 4، مهر 1401، صفحه 1202-1217

10.22034/jgeoq.2022.153693

زلیخا خضرلوی محمدیار؛ قاسم عزیزی؛ بهلول علیجانی


بررسی نقش بازارهای جهانی در توسعه کشاورزی ایران با رویکرد کارآفرینی

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 351-370

10.22034/jgeoq.2022.322215.3503

رعنا شفیع پور مطلق؛ بیژن رحمانی؛ محمدتقی رضویان


رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 32-53

10.22034/jgeoq.2022.141878

علی رضا رستم آقایی؛ عبد العلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر


رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 17-1

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 11، شماره 4، مهر 1400، صفحه 341-353

10.22034/jgeoq.2021.136728

اسفندیار ضیائی حلیمه جانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ محمد اخباری


رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 511-531

عبدالکریم انصاری؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ پیروز مجتهدزاده


تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


الگوی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد ژئوپولیتیک در راستای ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی ایران

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 658-690

علی کاظمی پور دهبنه؛ پیروز مجتهدزاده؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حیدر لطفی


تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران و پاکستان از منظر ژئوپلیتیک شیعه

دوره 10، 3-2، شهریور 1399، صفحه 995-1011

حسن باویر؛ حجت مهکویی؛ مهری اذانی؛ مهدی مومنی


تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان)

دوره 10، 2-1، خرداد 1399، صفحه 15-41

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


تحلیل فرصت‎ها و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 10، 2-2، خرداد 1399، صفحه 1141-1166

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ لیلا کیانی؛ مهتاب امرایی