کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 16
1. تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 729-746

سید امیرحسین مسرور؛ فرهاد حمزه؛ محمد رضا حافظ نیا


3. تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 849-878

حسن صفوی پناه؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


7. تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 277-301

سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی


11. بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 89-101

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم