کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 26
1. بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش( با بهره گیری از تکنیک TOPSISجهت رتبه بندی استانها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

شهروز وثوقی لنگ؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار


2. تحلیل فرصت‎ها و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 1141-1166

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ لیلا کیانی؛ مهتاب امرایی


4. تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 15-41

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


6. بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران

دوره 10، 1-2، زمستان 1398، صفحه 547-577

مهران شیرازی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


7. جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 681-705

محمود منیعی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


8. مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 39-66

سجاد عالیفرجا؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن


9. چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 215-236

محمد محمودی بالاگفشه؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


10. نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


12. تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 849-878

حسن صفوی پناه؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


13. تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 729-746

سید امیرحسین مسرور؛ فرهاد حمزه؛ محمد رضا حافظ نیا


17. تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 277-301

سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی


22. بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 89-101

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم