نویسنده = حیدر لطفی
مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 547-577

مهران شیرازی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 747-770

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده


بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 771-794

علی ایمان نژاد؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 821-848

علی عبدالله نژاد؛ حیدر لطفی؛ مجید کریم پور؛ علی اصغر اسماعیل پور روشن


تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 849-878

حسن صفوی پناه؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش


ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی