کلیدواژه‌ها = SWOT
تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی های توسعه گردشگری کلان شهر تبریز با استفاده از روش SWOT و QSPM

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 407-421

مصطفی شگوری؛ بشیر بیگ بابایی؛ پرویز نوروزی ثانی


راهبردهای مدیریت ریسک شهری کلانشهر تبریز با رویکرد آسیب پذیری در زلزله

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 435-450

حسن نوروزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولیزاده


تحلیل الگوها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 283-296

ایرج عظیمی یوشانلویی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر


طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 95-107

سعیده ناصحی؛ حدیث اله یاری؛ محمدجواد امیری


برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 157-179

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 7-22

زهرا سیاحی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 539-555

حسن حسینی امینی؛ سهراب امیریان؛ ساسان بداقلو؛ بهناز امین نیری؛ یعقوب پیوسته گر


تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان)

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 53-67

صادق بشارتی فر؛ اسماعیل قادری؛ زهرا پیشگاهی فرد


تجزیه و تحلیل راهبردها و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری شهر همدان با استفاده از مدل SWOT

دوره 6، شماره 22، خرداد 1395، صفحه 55-72

محمدحسین رنجبر؛ مهدی باقری؛ انسیه خداوردیان


تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی