کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تطبیقی تاثیر سوء مدیریت تغییرات اقلیمی بر ارتکاب جرایم در سطح اسناد بین المللی و جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2023.367246.3916

علی پاک فطرت؛ محمد جواد فتحی؛ شهرام ابراهیمی؛ محمد حسین زارعی


بررسی شوک های آنی روی سیاست های پولی با وجود تحریم های نفتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22034/jgeoq.2023.334532.3620

علیرضا عرفانی؛ آوا فرهادی سوادکوهی


تحلیل روند دوره های بارشی ایران و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1217-1202

10.22034/jgeoq.2022.309678.3352

زلیخا خضرلوی محمدیار؛ قاسم عزیزی؛ بهلول علیجانی


رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 32-53

10.22034/jgeoq.2022.141878

علی رضا رستم آقایی؛ عبد العلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر


تحلیل تهدیدات خارجی تأثیرگذار بر توسعه و امنیت مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 574-596

10.22034/jgeoq.2022.316235.3429

مهدی محمودی؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری


تحلیل تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 971-989

10.22034/jgeoq.2022.222617.2383

مرتضی مرادی پور؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 17-1

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 341-353

10.22034/jgeoq.2021.136728

اسفندیار ضیائی حلیمه جانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ محمد اخباری


رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 511-531

عبدالکریم انصاری؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ پیروز مجتهدزاده


تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


الگوی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد ژئوپولیتیک در راستای ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی ایران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 658-690

علی کاظمی پور دهبنه؛ پیروز مجتهدزاده؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حیدر لطفی


تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران و پاکستان از منظر ژئوپلیتیک شیعه

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 995-1011

حسن باویر؛ حجت مهکویی؛ مهری اذانی؛ مهدی مومنی


تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 15-41

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


تحلیل فرصت‎ها و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1141-1166

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ لیلا کیانی؛ مهتاب امرایی