کلیدواژه‌ها = ایران
تبعات اقتصادی و امنیتی مناقشه قره باغ بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 39-63

10.22034/jgeoq.2024.225864.2411

زهیر بهمنی؛ امین روان بد؛ علی محمد حقیقی


بررسی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب های منطقه الجزایر و ایران

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 114-128

10.22034/jgeoq.2024.236213.2570

زهرا سیاه سر؛ علی اکبر امینی؛ عبدالرسول حسنی فر


بررسی پیامدهای فضای مجازی در حوزه خانواده در ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 129-146

10.22034/jgeoq.2024.235884.2567

حمیدرضا صدری؛ ماشااله حیدرپور؛ محمدحسن الهی منش


ائتلاف ایران و روسیه در بحران یمن؛ امکان یا امتناع؟

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 436-450

10.22034/jgeoq.2024.344815.3726

حجت داوند؛ رحیم سابقی نژاد؛ محمد داوند؛ محسن اسلامی


تحلیل روند دوره های بارشی ایران و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1217-1202

10.22034/jgeoq.2022.309678.3352

زلیخا خضرلوی محمدیار؛ قاسم عزیزی؛ بهلول علیجانی


رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 32-53

10.22034/jgeoq.2022.141878

علی رضا رستم آقایی؛ عبد العلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر


تحلیل تهدیدات خارجی تأثیرگذار بر توسعه و امنیت مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 574-596

10.22034/jgeoq.2022.316235.3429

مهدی محمودی؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری


تحلیل تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 971-989

10.22034/jgeoq.2022.222617.2383

مرتضی مرادی پور؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 341-353

10.22034/jgeoq.2021.136728

اسفندیار ضیائی حلیمه جانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ محمد اخباری


رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 511-531

عبدالکریم انصاری؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ پیروز مجتهدزاده


تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


الگوی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد ژئوپولیتیک در راستای ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی ایران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 658-690

علی کاظمی پور دهبنه؛ پیروز مجتهدزاده؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حیدر لطفی