کلیدواژه‌ها = "
تحلیل ماهیت نشانه شناختی فرم در بناهای عمومی دوره پهلوی دوم در ایران

دوره 13، شماره 53، بهمن 1402، صفحه 1-15

10.22034/jgeoq.2023.353464.3801

رعنا ملکی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ مهدی سیدالماسی


تحلیل میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر کارایی شهرهای جدید( نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد و پردیس )

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 256-276

10.22034/jgeoq.2023.294533.3205

پروانه مژگانی؛ لعلا جهانشاهلو؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ آزیتا رجبی


ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرود برای توسعه گردشگری

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jgeoq.2022.208684.2196

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


تحلیل مولفه های زیبایی شناسی خانه های دوره قاجار در شهر تبریز

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 218-240

10.22034/jgeoq.2022.306779.3326

فاطمه محمدیان؛ اسداله شفیع زاده؛ علی آذر


خوانش معماری شهر تهران در عصر معاصر بر اساس رمان ‌شکر تلخ از منظر نظریة منطقه‌گرایی انتقادی

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 962-984

10.22034/jgeoq.2022.289051.3117

گلرخ فریور؛ منوچهر فروتن؛ مریم چرخچیان؛ رضا صادقی شهپر


ارزیابی کیفیت بصری در مساجد تهران از دوره مشروطه تا کنون بر اساس روش چیدمان فضایی

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1002-1015

10.22034/jgeoq.2023.336335.3639

محمد هادی محمدی سیجانی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ بهروز منصوری


توسعه میان افزا، ظرفیت‌ها و ضرورت های مدیریت توسعه شهری؛ مطالعه موردی شهر جلگه ای بهشهر

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 929-950

10.22034/jgeoq.2023.292087.3160

سمانه غفاری ساروی؛ مجید شمس؛ اسدالله دیوسالار؛ علی شکور


تبیین الگوهای کاهش آسیب پذیری هویت فرهنگی، اجتماعی شهرک اکباتان تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 241-259

10.22034/jgeoq.2021.136681

حمیده استرابی آشتیانی؛ ایرج اعتصام؛ حمید ماجدی


بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 593-604

10.22034/jgeoq.2021.136747

سمیه خواجه نژاد؛ حمید ماجدی؛ تیمور رحمانی


رویکرد عدم قطعیت در ارزیابی آسیب پذیری از زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه مورد کلان شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 153-174

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمدرضا کرمی؛ کیومرث ملکی


چالش ها و فرصت های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط ژئوپولیتیکی جدید

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 383-405

آرزو قلی پور نوروزی؛ کیهان برزگر؛ بهزاد شاهنده


روند توسعه گردشگری در ایران با اقامتگاه های بوم گردی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 778-789

مسعود منتظری شاه توری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


بررسی راهکارهای توسعه منطقه‌ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه‌ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 823-839

کرامت اله زیاری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه کهکی؛ سیروس رامش