کلیدواژه‌ها = توسعه
بررسی جامعه شناختی موانع توسعه صنایع در استان ‌ایلام در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.178203.1876

مراد یگانه؛ سروش فتحی؛ باقر ساروخانی؛ خلیل میرزایی


آسیب شناسی برنامه توسعه استان سیستان و بلوچستان (براساس رویکرد نهادگرا)

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 23-38

10.22034/jgeoq.2024.225031.2405

عبدالحمید رودینی؛ سید محمدعلی شریعتی؛ حمیدرضا میرطاوسی


نقش ارتباطات در توسعه در عصر جهانی شدن

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 64-84

10.22034/jgeoq.2024.263006.2870

عمار عطاپور؛ رضا باقرپور


واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 36-51

10.22034/jgeoq.2023.361132.3857

نگین حجتی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


میزان تحقق پذیری شهر خلاق پایدار در کلان شهر تهران

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1016-1031

10.22034/jgeoq.2021.165274

فرزین صیادی؛ مسعود تقوایی؛ واچیک هایراپطیان


تحلیل تهدیدات خارجی تأثیرگذار بر توسعه و امنیت مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 574-596

10.22034/jgeoq.2022.316235.3429

مهدی محمودی؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری


تبیین تاثیر سیاست های عمرانی بر امنیت پایدار نواحی روستایی شهرستان رودبار

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 722-738

10.22034/jgeoq.2021.137642

رضا کوچکی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


تبیین و اولویت بندی زیست پذیری مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 613-630

یونس شهنوازی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


عضویت جمهوری اسلامی در بریکس؛ محدودیت ها و فرصت ها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 107-118

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور


بررسی تاثیر شاخص های توسعه بر توسعه اقتصاد منطقه ای با تاکید بر فقرزدایی (مطالعه موردی: سواحل مکران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 519-533

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی


برنامه ریزی منطقه ای در تحلیل گفتمان توسعه ای دولت سازندگی

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 421-433

عارف بیدار؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ امین نواختی مقدم


تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی: استان گیلان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 629-642

احمد قدیمی؛ حسین نظم فر؛ نادر زالی؛ محمدتقی معصومی


عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 298-311

عباس جعفری نیا


برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش