کلیدواژه‌ها = گردشگری
ارزیابی پتانسیل‌های توسعه شهری دانش‌بنیان در عرصه گردشگری (مطالعه موردی شهر مراغه)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 380-390

10.22034/jgeoq.2023.289545.3125

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ موسی واعظی؛ کبری درخشانی


اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری با رویکردتوسعه پایدار گردشگری

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 20-35

10.22034/jgeoq.2023.165761.1769

محمدعلی الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ الهام واحدی اشرفی؛ فریبا رضائی


بررسی اثرات زیست محیطی خانه های دوم بر توسعه گردشگری شهرستان لاهیجان

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 472-489

10.22034/jgeoq.2022.151570

منوچهر مهدی پور؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان


طراحی مدل برند شهری در توسعه صنعت گردشگری استان گیلان

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1099-1114

10.22034/jgeoq.2022.317949.3451

سمانه اخوان فومنی؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده


تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 41-56

هما طاهری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی


طراحی مدل برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی با رویکرد تاب‌آوری استراتژیک در کسب‌وکارهای نوپای گردشگری

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 487-504

انوشیروان ظهیری؛ هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار


بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 385-405

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حیدر لطفی؛ زهرا شمسی زاد


تبیین اثرات گردشگری در توسعه کسب و کارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 459-488

ابراهیم فتحی نیا؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ جهانگیر یداللهی فارسی


ارزیابی عملکرد چشم انداز و ساختار طبیعی شهر در مناطق گردشگر پذیر ، مطالعه موردی شهر چالوس

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 531-551

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


بررسی موانع گردشگری شهر شیروان

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 770-783

محمد مرادی؛ مجید کریم پور ریحان


تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه :جزیره کیش)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 187-201

مسعود جلالیان؛ محمد شریف ملک زاده؛ وحید رضا میرابی


تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان چهارفریضه شهرستان بندرانزلی)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 275-288

محمدرضا کاظمی؛ رفعت شهماری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 741-765

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


بررسی منحنی کوزنتس توریستی در منطقه آزاد اروند

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1167-1179

علیرضا اقبالی