دوره و شماره: دوره 8، شماره 33، اسفند 1397 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قوچان

صفحه 7-15

حسین کریمی طرقبه؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی


تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی

صفحه 29-41

محمد زهدی گهر پور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین کوب؛ بهادر زارعی زارعی


ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری

صفحه 43-55

محمد علیزاده؛ محمد رحیمی؛ ریحانه ‌ نیک‌بخت؛ مهسا صدیق بازکیاگوراب


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

صفحه 141-159

زهرا حاجی لو؛ عباس ارغان؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ رحمت الله فرهودی


تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر

صفحه 333-346

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد‏‏


تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان

صفحه 363-379

حسین نظم فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ فرزانه سادات حسینی جنبذی


ارزیابی و برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در استان های شمالی کشور

صفحه 561-572

الهام مدیری؛ داود براری تاری؛ ابراهیم امیری؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ مهدی خزایی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از برنامه ریزی راهبری

صفحه 575-597

ثنا قاسمی؛ داود حسن آبادی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده

صفحه 598-624

امیرحسین حلبیان؛ محمدمهدی تقی زاده؛ ساناز شفیعی