دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، خرداد 1400 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

1. واکاوی سیاست‌ ها و برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مابین ایران و چین

صفحه 1-17

مریم آبیلی؛ ناصر خانی؛ امیر گندمکار؛ مژگان بهرامی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

5. سنجش تاب آوری کالبدی شهر قزوین در برابر زلزله با رویکرد ساختگاه طبیعی شهر

صفحه 91-114

جواد پورشریفی؛ منوچهر طبیبیان؛ محمد مسعود؛ شیرین طغیانی


6. ارزیابیِ شاخص‌های زمینه‌گرایی در فرایند طراحی معماری

صفحه 115-123

کوروش حاجی زاده علمداری؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

10. بررسی نقش مؤلفه های اثرگذار اجتماعی و زیست‌محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان‌یابی فضایی کلانشهر رشت

صفحه 185-197

حسین مهرثابت؛ اسماعیل علی اکبری؛ طوبی امیرعضدی؛ احمد پوراحمد؛ حمیدرضا جودکی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

13. باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهرها

صفحه 227-258

غلامعلی دیزی جانی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس الدینی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

14. رتبه بندی روستاهای دهستان دینور شهرستان صحنه استان کرمانشاه

صفحه 259-279

زهرا جمشیدی؛ آئیژ عزمی


24. تبیین اثرات گردشگری در توسعه کسب و کارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

صفحه 459-488

ابراهیم فتحی نیا؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ جهانگیر یداللهی فارسی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

25. توسعه جغرافیایی شرکت گاز با تاکید بر اثر معماری سازمانی بر بلوغ قابلیت های کارکنان(مورد مطالعه: شرکت گاز استان بوشهر)

صفحه 489-498

لیلا قاسمی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ مریم مصلح؛ آزیتا جویباری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

26. ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی منطقه‌ای با تأکید بر پیشران‌های تأثیرگذار چندوجهی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

صفحه 499-513

جواد کاموسی علمداری؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ صدیقه حسنی‌مهر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

28. ارزیابی عملکرد چشم انداز و ساختار طبیعی شهر در مناطق گردشگر پذیر ، مطالعه موردی شهر چالوس

صفحه 531-551

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

33. ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

37. نقش مدیریت شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد: شهر سراوان)

صفحه 715-728

مجید نعمت اللهی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

38. بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری

صفحه 729-739

بابک پورقهرمانی؛ محمدرضا نوجوان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

41. بررسی موانع گردشگری شهر شیروان

صفحه 770-783

محمد مرادی؛ مجید کریم پور ریحان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

42. شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه از دیدگاه توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: صنایع دستی استان گلستان)

صفحه 784-805

محدثه مطهری؛ سید محمد رضا حسینی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی


44. ارائه مدل اقناعی تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد کاربردی در صنعت گردشگری

صفحه 828-850

علی غیاثیان؛ عطاءا... ابطحی؛ ندا سلیمانی؛ محسن عامری شهرابی