دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مرداد 1400 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند

صفحه 41-56

هما طاهری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

برسی نیاز آبی زرشک در ایران با استفاده از مدل Aqua crop

صفحه 95-110

حسن رضایی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمد باعقیده


تجلّی ذکر در فضای شهری ایرانی-اسلامی

صفحه 135-152

علی یزدانی؛ محمد نقی زاده؛ بهناز امین زاده گوهریزی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رویکرد عدم قطعیت در ارزیابی آسیب پذیری از زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه مورد کلان شهر کرمانشاه

صفحه 153-174

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمدرضا کرمی؛ کیومرث ملکی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

پراکندگی جغرافیایی سکونت گاه های مهاجران عرب در ایران قرن نخست هجری

صفحه 191-207

حسین فرهودی جوراب؛ مهرناز بهروزی؛ لیلا خان احمدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه‌های باستانی مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خر گرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه

صفحه 239-250

سیده فهیمه میرحسینی؛ رضا شعبانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ هایده خمسه


تبیین مدل بومی توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 293-313

یونس اسکندری؛ غلامرضا معمارزاده؛ مصطفی جعفری؛ ناصر حمیدی


نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست

صفحه 315-332

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی های توسعه گردشگری کلان شهر تبریز با استفاده از روش SWOT و QSPM

صفحه 407-421

مصطفی شگوری؛ بشیر بیگ بابایی؛ پرویز نوروزی ثانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی مدل برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی با رویکرد تاب‌آوری استراتژیک در کسب‌وکارهای نوپای گردشگری

صفحه 487-504

انوشیروان ظهیری؛ هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تدوین مدل توسعه دیپلماسی شهری با توجه به ظرفیت های جهانی سازی (نمونه موردی: شهر تهران)

صفحه 520-534

امیرمحمد ضرغام پور بویراحمدی؛ وحید بیگدلی راد؛ محمد رضا خطیبی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین روان شناسی محیطی معیارهای کیفیت فضایی مجتمع های مسکونی در ارزیابی عملکرد مبنا

صفحه 628-644

الهام بهبود؛ سعید حقیر؛ مریم اختیاری


مداخله دولت در صنعت خودروسازی با تاکید بر مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری

صفحه 714-731

علیمردان عظیمی فشی؛ سیدمحمد قاری سیدفاطمی؛ صابر نیاورانی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به جرایم زیست محیطی

صفحه 778-794

امیر رضا دانا؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


روند توسعه گردشگری در ایران با اقامتگاه های بوم گردی

صفحه 778-789

مسعود منتظری شاه توری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی