دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، مهر 1401 
تبیین چهارچوب مفهومی چگونگی شکل گیری تعامل اجتماعی در بازارهای سنتی شمال غرب ایران

صفحه 192-209

10.22034/jgeoq.2022.226068.2415

یوسف هوشمندپور؛ مزین دهباشی شریف؛ سید محمدرضا نصیرسلامی؛ محمد عدالتخواه


جایگاه نفوذ منطقه ای ایران در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه با تاکید بر دوره زمانی ۲۰۱۱ تا۲۰۲۰

صفحه 210-238

10.22034/jgeoq.2022.332724.3599

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل اقتصادی امنیت انرژی ( ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک نفت و گاز)

صفحه 254-277

10.22034/jgeoq.2022.341857.3704

عبدالرحمن رستمی فر؛ علی رستمی فر؛ رضا صفایی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری

صفحه 278-306

10.22034/jgeoq.2022.151569

حسین صالحی؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی مدل تاثیر شهرهای خواهرخوانده در توسعه شهری با تاکید بر دیپلماسی شهری و توسعه ملی

صفحه 977-993

10.22034/jgeoq.2022.307427.3336

علی شکور؛ سید محمدجواد افضلی؛ احمدعلی خرم بخت


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

طراحی مدل برند شهری در توسعه صنعت گردشگری استان گیلان

صفحه 1099-1114

10.22034/jgeoq.2022.317949.3451

سمانه اخوان فومنی؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه الگوی درآمدزایی پایدار در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه22 تهران)

صفحه 1115-1132

10.22034/jgeoq.2022.340450.3687

علی اصغر سفید رو؛ حسین مجتبی زاده؛ مژگان ندیری


ارائه الگوی محیط زیست هوشمند در جزیره قشم

صفحه 1187-1201

10.22034/jgeoq.2022.319976.3470

فاطمه گهرخواه؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی یدقار


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

درآمدی بر مسئله ‏شناسی تحلیلی در سیاست‏گذاری شهری (مورد مطالعه: کلان شهرهای معین کشور)

صفحه 1324-1347

10.22034/jgeoq.2022.266195.2888

یوسف مسلمی مهنی؛ علی ایلخانی پورنادری؛ حمیده افشارمنش؛ نغمه صدقی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی و شناخت تأثیر فضاهای معماری در درمان بیماری‌ها با رویکرد هستی شناسی شولتز(نمونه موردی: سرطان)

صفحه 1348-1365

10.22034/jgeoq.2022.158508

امیرحسین حجازی؛ سیامک پناهی؛ ایرج ساعی ارسی


مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

خوانش تطبیقی شهرسازی معاصر فولدینگ و شهرهای اسلامی ایران بر اساس فلسفه ملاصدرا

صفحه 1411-1429

10.22034/jgeoq.2023.351749.3783

ارسلان کریمی خیاوی؛ سیامک پناهی؛ شهاب کریمی نیا


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

جایگاه عدم النفع در رویه قضایی محاکم تجاری بین المللی و داخلی

صفحه 1430-1445

10.22034/jgeoq.2023.365935.3895

پریسا سلیمان زاده؛ محمود جلالی؛ محمد جعفری فشارکی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی اصول طراحی معماری اقلیمی برای آمایش شهرهای ایلام و بیرجند

صفحه 1446-1464

10.22034/jgeoq.2022.293073.3175

سحرالسادات لوح موسوی؛ هوتن ایروانی؛ محمد کوشافر